Wednesday, December 28, 2011

ရခိုင္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွု ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ဦးဖိုးလွနန္ ့အင္တာဗ်ဴး


ဒီဇင္ဘာ ၂၈။ ။လြန္ခေရ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္နိန္႔က ဘဂ္လာေဒခ်္ ႔နိုင္ငံ
ေကာဆ္ဘာဇာ ေခၚ ဖေလာင္းခ်ိတ္ ၿမိဳ ႔မွာ ရခိုင္တိုင္းခ်စ္ၿပည္ခ်စ္
မ်ိဳးခ်စ္မ်ား စုေပါင္းၿဗီးေက ” Arakan Freedom Movement
Committee – AFMC ''ရခိုင္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရး လွုပ္ရွားမွု
ေကာ္မီတီ”တရပ္ကို ေအာက္ေဖၚၿပဘာ လူတိနန္
့ဖြဲ႔စည္းထားကတ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိဘာေရ။
ရခိုင္ျပည္ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး
အလုပ္အမွဳေဆာင္တာ၀န္ရြီးခ်ယ္ရန္တက္ေရာက္လာသူမ်ားအထဲမွ ၉၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာအမ်ားဆႏၵမဲျဖင့္ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းရြီးခ်ယ္ခဂတ္ပါသည္။
၁။ သဘာပတိအဖဲြ ့
(၁) ဦး စႏၵာ၀ရ
(၂) ဦး ခိုင္အာဏာနီ

၂။ ဥကၠဌ
ဦး ဖိုးလွ
၃။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ ့
(၁) ဦးထြန္းလွိဳင္ - အတြင္းေရးမွဴး ---------- ၁
(၂) ဦး ရကၡ၀ံသ - အတြင္းေရးမွဴး ----------- ၂
၄။ ဘ႑ာေရးမွုဴး
ဦး စႏၵာ၀ရ
၅။ စည္းရံုးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
(၁) ဦးရကၡ၀ံသ
(၂) မေစာျမတ္မြန္
၆။ EC အဖြဲ ့၀င္မ်ား
(၁) မသႏၵာ
(၂) ေဒၚစိန္ယိုင္ျဖဴ
(၃) ဦး စိုးသိုက္
(၄) ဦး သာသာေမာင္
(၅) ဦး ေက်ာ္ခိုင္
(၆) ဦး ေမာင္ေအးခ်မ္း
(၇) ဦး ခိုင္ပန္းေအာင္
(၈) ဦး ခိုင္ေက်ာ္ခိုင္ ရို ့ျဖစ္ကတ္ဘာေရ။
ေဒပိုင္ ဖြဲ ့စီးထားေရ ေကာ္မီတီက ထိပ္တန္းတာဝန္ခံ ဥကၠဌ ဦးဖိုးလွ ကို
ေလးဝတီသတင္းဌါန ဘဂ္လာေးခ်္ ႔တာဝန္ခံ ခိုင္ဥကၠာပ်ံ(ရခိုင္ရိုးမ) က
ဆက္သြယ္မီးၿမန္းထားစြာမွာ
ခိုင္ဥကၠာပ်ံ။ ။ မဂ္လာဘာ ရွိခိုးဘာယင္ ့ဆရာ
ဥကၠဌ ဦးဖိုးလွ။ ။ မဂ္လာဘာ
မိန္း။ ။လူၾကီးမင္းရို ႔အနိန္နန္ ့ဇာေၾကာင္ ့ ေဒပိုင္ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရေစာ္ဘာေလး။
ေျဖ။ ။ရခိုင္လူမ်ုိးဆိုစြာ နွစ္ေပါင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ မာရယု မင္းမွသည္ မဟာသမတရာဇာ မင္းအထိ ဘုရင္မင္းျမတ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးျမိဳ ့ ၊ ေျမာက္ဦး ေခတ္ၾကီး ၄ ေခတ္နန့္ကမၻာ့ အလယ္မွာ ထယ္၀ါၾကီးက်ယ္ခေရ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ လူမ်ိုးတစ္မ်ိုးျဖစ္ပါေရ။ ေဒၾကီးက်ယ္ခေရ ရခိုင့္ ဘုရင့္ နုိင္ငံေတာ္ေရ မေၾကၿငါေသာနယ္ခ်ဲ့ ဗမာ ဘုရင္ေမာင္၀ိုင္း၏ က်ဴးေက်ာ္ စစ္ေျကာင့္ ၁၇၈၄ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္နိန့္မာ ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ ျဖစ္ျပီးေက ဗမာ က်ဴးေက်ာ္သူ နယ္ခ်ဲ့ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခရပါေရ။
ရခိုင့္ ကိုလိုနီ က်ြန္ဘ၀ကို အက်ဥ္းရံုး ေဖာ္ျပရပါေက-
(၁) ပထမ ဗမာနယ္ခ်ဲ့ပါးမာ ၁၇၈၄ က ၁၈၂၆ ထိ -----------၄၂ႏွစ္
(၂) ဒုတိယ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ့ ပါးမာ ၁၈၂၆ က ၁၉၄၂ ထိ ………-၁၁၆ ႏွစ္
(၃) တတိယ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ပါးမာ ၁၉၄၂ က ၁၉၄၅ ထိ …-------….၃ ႏွစ္
(၄) စတုတၳ အဂၤလိပ္ ဘားမာ တဖန္ ၁၉၄၅ က ၁၉၄၈ ထိ ……----.၃ ႏွစ္
(၅) ပဥၥမ ဗမာ နယ္ခ်ဲ့ဘားမာ တဖန္ ၁၉၄၈ က ၂၀၁၁ ေဒနိန့္ထိ ၆၃ ႏွစ္
အားလံုး စုစုေပါင္း
-----------------၂၂၇ ႏွစ္ၾကာပါဗ်ာ။
ဗမာ နယ္ခ်ဲ့ဘားမာ အယင္က .။------------၄၂ႏွစ္
ေႏွာက္ ေဒနိန့္ထိ---------------------------- ၆၃ ႏွစ္ အားလံုးေပါင္း
၁၀၅ ႏွစ္ရွိပါလီဗ်ာလ္။
နယ္ခ်ဲ့ဟူသမ်သည္ သူရုိ့၏ အက်င့္စရုိက္ႏွင့္ အညီ -
(က) နိုင္ငံေရးအရ ----------------------------------နယ္ခ်ဲ့ျခင္း (ခ) စီးပြာေရး အရ ---------------------------------လက္၀ါးၾကီးအုတ္ ဂုတ္သြီးစုတ္ျခင္း
(ဂ) ယိုင္ေက်းမွဳအရ --------------------------------ျမီလွန္ဖ်က္ဆီးျခင္း
( ဃ) လူမ်ိဳးေရးအရ
-------------------------------သြီးေနွာ၀ါးမ်ိဳျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္၏ ျမီတြင္းျမီေပၚ၊ရီေအာက္၊ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏွိုင္ေရ သဘ၀ ဓာတ္ေငြ ့ အပါအ၀င္ ေနွာက္ဆံုး လူခြန္ကိုပါ ေကာက္ယူဂုတ္သြီးစုတ္နိန္ကတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ ရခိုင္ျပည္သူရုိ့၏ ဘ၀ကား ဆင္းေရးတြင္းနက္သထက္နက္ျပီးေက ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲရို ႔၏ ဆုိက်ိဳးဟူသမ်ွကို ခါးစည္းခံနိန္ကတ္ရစြာပါ ။ ယင္းေၾကာင္႔ ကိုလုိနီကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို့ အၾကမ္းမဖက္ေတ တုိက္ပြဲသ႑ာန္ကို ေဖာ္ထုပ္ရစြာ ျဖစ္ပါေရ။
မိန္း။ ။ ေဒပိုင္ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚေစာ္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ-ရခိုင္လူမ်ိဳးတိက လက္ခံကတ္ဖို ့ ထင္ဘာယင့္လား
ေၿဖ။ က်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ့ရို့အဓမၼသိမ္းပိုက္ထားေရမိမိရို့အဖိုးအဖီးပိုင္ေရ ျမီကို ျပန္လည္ရယူဖို့။ဆံုးရွံဳးနိန္ေရ အခ်ပ္အခ်ာအာဏာ ၃ ရပ္ (ဥပေဒ ျပဳစုခြင့္၊ တရားစီရင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္)ကိုျပန္လည္ရယူဖို့ ျကိုးစားေရ ရုန္းကန္မွဳကို ရခုိင္သားအမ်ားစုက ခုိင္မာစြာ ေထာက္ခံေရလုိ့ ယံုၾကည္ပါေရ။ အေၾကာင္းက ၁၉၉၀ ကမၻာသိ ရြီးေကာက္ပြဲမာ ရခုိင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ Arakan League For Democracy –ALD ရခုိင္ျပည္မာ အနုိင္ရစြာ၊ ၂၀၁၀ ရြီးေကာက္ပြဲမာ ရခုိင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ Rakhine Nationalities Development Party- RNDP အနိုင္ရစြာေရ ရခိုင္သားတိ သူရုိ့ေဖာ္ျပနိုင္ေရ ေဘာင္အထဲက ရခုိင္ျပည္ လြတ္လတ္ေရး ေတာင္းစြာလုိ့ က်ေနာ္ရုိ့ ခုိုင္ခိုင္မာမာ နားလည္ထားပါေရ။
မိန္း။ ။ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ လုပ္ဖို ့ ေစာ္ကို ဇါပိုင္ျမင္ဘာေရေလး-
အေျဖ၊။ ။အတိုခ်ဳပ္ေျပာရေက ပင္လံုညီလာခံဆိုစြာ ဗမာတိက ဗမာျပည္ဆိုေရ တုိုင္းျပည္လြတ္လတ္ေရး ရဖုိ့အတြက္ ဗမာမဟုတ္ေတ အျခားလူမ်ိဳး( ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခုိင္) တိကိုလွဲ ့စားစည္းရံုးခေရ၊အသံုးခ်ခေရ နည္းဗ်ဴဟာ တရပ္ရာ ျဖစ္ေတ၊ လက္တြိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို့မဟုတ္ပါ မည္သည့္အခ်ိန္အခါကလဲ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခ ေနာင္ကုိလဲ ေဖာ္လီဖို့မဟုတ္ပါ။ ယင္းေၾကာင္ ့ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံဆိုစြာလည္း ေဒပုတ္ထဲက ေဒပဲလုိ့ရာ ျမင္ပါေရ။
မိန္း။ ။ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔တိက လြတ္လြပ္ရီးအတြက္ အမွန္လုပ္ဖို ့ လိုကတ္ပါယင့္လား
ေျဖ။ ။၁၇၈၄ ဗမာနယ္ခ်ဲ့ဘားမာ က်ေရာက္ေတေလာက္ကပင္ ေဒနိန့္ထိ တဗိုလ္က်တဗိုလ္တက္စနစ္နန့္ ရခုိင္ျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္နွိုင္ဖို့ၾကိဳးစားကတ္ေတရခိုင့္သူရဲေကာင္းတိ၏ဘ၀အသက္တိကားမရြီမ တြက္ နွိုင္ေအာင္ပီးဆပ္လီကတ္ပါဗ်ာလ္၊ သို့ေသာ္ ေဒနိန့္ထိ ျမင့္တခါနိမ့္တလွည့္နန့္ ရခုိင့္သူရဲေကာင္းရို့၏ ဓါးကို ဓါးခ်င္း လွံကို လွံခ်င္းေတာ္လွန္လာေရ တိုက္ပြဲေရ ၂၂၇ ႏွစ္ၾကာလာသည့္တိုင္ေအာင္ လံုး၀အဆက္မျပတ္ သိမ့္ပါ၊ မလြတ္လပ္မခ်င္းလည္း တုိက္ပြဲကားအဆက္ျပတ္လီဖို့မဟုတ္ပါ။ ေဒအခ်က္ေရ လက္နက္ကိုင္မပါဘဲ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရး မရနွိုင္ဆုိစြာကို ရခိုင္သားတိသက္သီျပနိန္ကတ္ျခင္းျဖစ္ပါေရ။ “အသက္ကိုလွိီးသြီးေခ်ာင္းစီးမွ အျပီးၾကံ ႔ခုိင္၊ နုိင္ငံတိုင္းျမိဳ ့၊အစုုိ ့စို ့ကို၊ ရလီဖူးခ၊ ဤေလာကသည္၊ ေအာက္က်မခံခ်င္ေသာေၾကာင့္” လုိ ့ေဂ ါင္းေဆာင္ၾကီးရို့ အခုိင္အမာ မိန့္ဆိုထားခေရမဟုတ္ပါလား။
မိန္း။ ။ အခုအခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တိက ဗမာ(စစ္)အစိုးရနန္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းရီးဆြီးႏြီးနီေက ရခိုင္လက္နက္ကိုင္(ပါတီ) အဖြဲ ့တိက ဆြီးႏြီးဖို ့ လိုအပ္ေတလို ့ယူဆဘာယင့္လား
ေျဖ။ ။တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့တိ ဗမာစစ္အစိုးရဆုိစြာနန့္ျငီးခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးနိန္ကတ္ေတ ဆိုစြာေရနည္းဗ်ဴဟာအရအင္အားအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္လို ့နုိင္ငံေရးကဇတ္၀ုိင္းတိ္ရာျဖစ္ပါေရ ရခိုင့္လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတိ ျငီးခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို့မလုပ္ဖို ႔ကားသူရို့အလုပ္ပါ။ က်ေနာ္ရို့အလုပ္မဟုတ္ပါ။ သုိ့ေသာ္ က်ေနာ္ရို့အျမင္ကိုေျပာရဖို့ဆိုေက ရခိုင့္လက္နက္ကိုင္အင္အားတိ ယင္းပုိင္လုပ္လီဖို့မဟုတ္ လုိ့ျမင္ပါေရ။ မိန္း။ ။နာက္ဆံုး ရခိုင္ၿပည္သူတိကို ဇာေၿပာရွင္ဘာေရလည္း
ေျဖ။ ။ေဒအခြင့္အေရးကိုပီးေရအတြက္ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ ေနွာက္ဆံုးအနိန္နန့္ ရခိုင္ျပည္သူတိကို ေျပာခ်င္စြာက ရခုုိင္သားက်ြန္ျဖစ္စြာ (၂၂၇) ႏွစ္ျဖစ္ပါဗ်ာလ္ က်ြန္ဆုိစြာ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုကုိယ္မဖန္တီးနွိုင္ေရလူကိုေျပာစြာပါ၊ က်ေနာ္ရုိ့ရခုိင္သားတိ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုကုိယ္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္အားလံုးကို နယ္ခ်ဲ့ဗမာတိအဓမၼသိမ္းယူထားစြာ (၁၀၅) ႏွစ္ျဖစ္လီပါ ဗ်ာလ္ ေဒက်ြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ျပီးေက ေဖၚျပခေရ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ (၃) ရပ္ကို ျပန္လည္ရ ယူလုိ့ ကို္ရုိ့ရခုိင္သားကံၾကမၼာကို ကိုယ္ရို့ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးဖို့လက္နက္မကိုင္ေရေဒလွုပ္ရွားမွု...............
“ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရး ငရို့အေရး---- ငရို့အေရး ”
“ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရး ငရို့အေရး ---- ငရို့အေရး”
ဆိုေရ ၾကြီးေၾကာ္သံနန့္ နုိင္ငံတကာအလုိက္ တုိက္ပြဲ၀င္လားကတ္ဖို့က်ေနာ္ရို့ “ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး လွ ုပ္ရွားမွ ု ေကာ္မတီ” Arakan Freedom Movement Committee – AFMC တိက စိုင္းျပင္းနိန္ကတ္ပါေရ၊ ေဒတိုက္ပြဲမာအထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခုိင္သားတိအနိန္နန့္ ေရာက္ေတနိန္ရာက က်ေရတာ၀န္ကို တပုိင္တနုိင္ပါ၀င္ကတ္ပါလုိ့ အထူးလည္း စားစြာနန့္တုိက္တြန္းလုိက္ပါေရ။ က်ေနာ္ရို့၏ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လက္နက္မကိုင္ေရ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲေရ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနန့္ေဖြးသာတခတ္မာ ေဂါင္းနန့္ ပန္းပိုင္ ခြဲျခားလုိ့မရပါ တသားတည္းရာ ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့လူသားတိအလည္မာ ရခုိင္လူမ်ိဳးေရလြတ္လပ္ေတလူမ်ိ ုးတမ်ိ ုးအျဖစ္ဂုဏ္ သေရရွိရွိျပန္လည္ရပ္တည္နိုင္ဖို့အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ကတ္ပါလုိ့ေလးစားစြာတုိက္တြန္းလုိက္ပါေရ။ ။ ခိုင္ဥကၠာပ်ံ။ ။ေဒပိုင္မအားလပ္ေတၾကားထဲက ေၿဖၾကားပီးေရအတြက္ ဆရာနန္႔အတူ အားလံုးကို ေလးဝတီဝိုင္းေတာ္သားတိကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေရ။ ယင္းေကာ္မီတီအဖြဲ ့ကို အၿမဲတမ္းဘဂ္လားေဒခ်္နိုင္ငံမွာ ဆက္လို ့တာဝန္တိထမ္းေဆာင္လားကတ္ဖို ့ ၿဖစ္ၿဗီးေက လာဖို ့ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္နိန္မွာ ဆႏၵၿပခ်ီတက္ဖို ့လို ့လည္း သတင္းရရွိဘာေရ။
ခိုင္ဥကၠာပ်ံ (ဘဂ္လာေဒခ်္ ႔)
ေအပို႕စ္ေရ ေလး၀တီ က မီးျမန္အင္တာဗ်ဴျခင္းသာၿဖိဳက္ပါေရ။ ေလး၀တီ အာေပၚလံုး၀မဟုတ္ပါ။

ကိုလိုနီ(ကြ်န္)အၿဖိဳက္ကရုန္းထြက္ၾကည္႔ၿခင္း

ေဟမာန္ေဆာင္းသရုပ္
ဝိုးဝါးေမွာင္မိတ္………..
အတိတ္ပဂ်ီ…………….
ငါငိုေရည……………….
သြီးပ်က္ည …………….
ဖက္ဆစ္ည…………….
ရာဇဝင္တြင္ေရည…….
ဖၿပီရကၡပ်က္ေတည….
ေသာက္ရွဴးၾကယ္ေၿပာင္
သက္သီေဆာင္ထား…..
မမိငါမိွဳင္………………….
ငိုင္နိန္ေရမထင္ေဂ႔……..
၃၁ ဒီဇင္ဘာ…………….
ကြ်န္ၿဖစ္သမိုင္းရုပ္ၾကြင္း.
သြီးၾကီြးဆပ္ဖို႔ …………..
ေႏွာင္းလူရခိုင္ရို ႔………..
မိပင္ေအာက္က……….ရို ႔
ဗမာေလာင္းရိပ္မိနီေရ..ရို ႔
လာလက္ခ်င္းဆက္……..
သက္ပီးရင္းဗ်ာယ္……….
ရခိုင္မွန္ေက အယာမခံ…
ထေတာ္လွန္ေမ…………
ေနာက္က်ၿခီေထာက္……
သစၥာေဖါက္……………….
ေစာလင္းထြန္း(ေလးဝတီ)

Tuesday, December 27, 2011

ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ႔အစိုးရစီမံကိန္း အလုပ္သမားမ်ား မေက်နပ္ေကလည္း ဂိတ္ေပါက္ေစာင္ ့ရဲတိ အလုပ္ၿဖစ္နိန္

24 ဒီဇင္ဘာ 2011 ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ႔အစိုးရစီမံကိန္း အလုပ္သမားမ်ား မေက်နပ္ေကလည္း ဂိတ္ေပါက္ေစာင္ ့ရဲတိ အလုပ္ၿဖစ္နီ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ႔နယ္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရ က စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ၿပဳလုပ္နိန္ရာ ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ လုပ္နိန္ေရ ၿမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲဝင္မ်ားလစာမွာ ၿမန္မာေငြ တစ္သိန္းက်ပ္စီ ရရွိနိန္ေၾကာင္း သတင္းရရွိဘာေရ။ အယင္က စစ္တပ္မွ ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္တာ၀န္းမ်ား လုပ္ခေကလည္း စစ္တပ္က ရဲေဖၚတိမွာ ရွိတန္းထြက္ခ်ိန္ ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ရဲလက္သို႔လြဲအပ္ပီးခေရအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲဝင္မ်ား ေငြရေပါက္တိုးနိန္ေၾကာင္း တၿခားရဲတပ္ဖြဲ ႔ဝင္မ်ားလည္း ဂိတ္ေပါက္ေစာင္ ့ နိန္ရာကိုရဖို ့အတြက္ ဆိုင္ရာ ရဲအရာရွိၾကီးတိဘားမွာ လာဒ္ထိုးနိန္ေၾကာင္း မ်က္ႏွာၾကီးရာဟင္းဖတ္ပါဆိုေရပိုင္ ဂိတ္ေပါက္မေစာင္႔ ရၿဖစ္နိန္ေရ ရဲအသိုင္းအဝန္းက တဆင္ ့သိရဘာေရ။
ေဒဖက္က ရဲအမွုထမ္းတိ အဆင္ေၿပနိန္ေရပိုင္ အလုပ္သမားတိမွာ စီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ထူထပ္လာေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုေရ ဝန္ထမ္းတဦးက''အဝင္ဘာ အထြက္ဘာ တခုမက်ံ စစ္ဆီး မိန္းၿမန္း တခုမက်ံ ဟိုလွန္ေဒရွာ လုပ္ပါေရ''လို ့ေလးဝတီကိုေၿပာဘာေရ။ပိုဆိုးစြာက စီမံကိန္း ၀န္ထမ္းအသစ္တိမွာ ရက္ၿပတ္ စစ္ဆီးမွုခံနိန္ရေၾကာင္း လုပ္ကိုင္သူ တခ်ိဳ ႔ စိတ္ထိခိုက္မွုတိ ၿဖစ္နိန္ေၾကာင္း သူက ဆက္လို ့ေၿပာဘာေရ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မဆို မသင့္ေတာ္လို ့ လုပ္ငန္းခြင္က အလုပ္သမားတိ တိုးတိုးေျပာဆိုနိန္ကတ္ပါေရ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအနိန္နန္ ့လုပ္ငန္းခြင္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု အတြက္ ဦးစားပီး ေဆာင္ရြက္မွုတိၿပဳလုပ္ဖို ့ထက္ အရာရာမွာ ကိုယ္ရို ့အာဏာ တည္တန္ ့ခိုင္ၿမဲေရး နန္ ့ေငြရဖို ့အရီးေလာက္ရာ ၿပဳလုပ္နိန္ေၾကာင္း အပင္ပန္းခံ လုပ္ငန္းခြင္ အလုပ္သမားတိ အတြက္ အက်ိဳးခံစားမွု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိရီး နန္ ့စိတ္ခ်မ္းသာမွု မရွိေၾကာင္း ယင္းအလုပ္သမားတိက မေက်မနပ္ၿဖစ္နိန္ကတ္ေတလို ့ ေၿပာနိန္ေၾကာင္း သတင္းရရွိဘာေရ။ ခိုင္ဥကၠာပ်ံ (ရခိုင္ရိုးမ)ေလးဝတီဝိုင္းေတာ္သား

Sunday, December 25, 2011

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆံုးေရနိ ကုလသမဂၢရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပပါဖို႕


၂၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ႏို္င္ငံေတာ္က်ဆံုးျခင္းအထိမ္းအမွတ္နိကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ ကမၻာ့ကုလသမဂရံုးေရွ႕မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈတရပ္ကို ဒီဇာဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္ လားဖို႕ ၿဖိဳက္ပါေရလို႕ သိဟိရပါေရ။ ယင္းဆႏၵျပပြဲကို အေမရိကန္ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကျပဳလုပ္ၿဖိဳက္ၿပီးေက၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္နိ မိုးေသာက္ဖက္ ၁၀ း ၀၀ ခ်က္တီက စတင္ပနာ ျပဳလုပ္လားဖို႕ ၿဖိဳက္ပါေရ။ ယင္းဆႏၵျပပြဲကို စီစိုင္ေရထဲက တာ၀န္ခံ တေယာက္ၿဖိဳက္ေတ ကိုေက်ာ္၀င္းက“၁၇၈၄-ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာ ၃၁-ရက္နိ က်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးၿပီးေရ ေလာက္ပင္ ကိုယ့္သမိုင္း၊ ကိုယ့္စာေပ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈတိကုိ ေလ့လာ သင္ယူ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္လည္း မဟိယာ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ေမြးရာပါ လူ႕အခြင့္အေရးတိပါ ဆံုးရႈံးနီခရပါေရ။ အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခေရ
ဗမာအစိုးရတိကလည္း အဂၤလိပ္ကိုလိုနီစနစ္ထက္ ဆိုးရြားၿပီးေက ရခိုင္ျပည္သူတိအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္နီပါေရ။ ရခိုင္သမိုင္းအေမြအႏွစ္တိကို ဖ်က္ဆီးေရ။ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိအေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈတိကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေရ။ ယင္းပိုင္အျပဳအမႈတိက ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္လားေအာင္ ျပဳမႈ ဆက္ဆံနီေစာ္ၿဖိဳက္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ၿဖိဳက္လို႕ က်ေနာ္ရို႕ ရခုိင္လူမ်ဳိးတိ ဆံုးရႈံးနီေရ ရပိုင္ခြင့္တိကို ကုလသမဂၢရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ေတာင္းဆိုလားကတ္ဖုိ႕ ၿဖိဳက္ပါေရ။” လို႕ေျပာပါေရ။ “တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းနီထုိင္ကတ္ေတ ႏိုင္ငံတခုမွာ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို က်င့္သံုးေရ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးဟိနီေက ယင္းပိုင္မဟုတ္ ယင္း၀ါဒကို အားေပးနီေရ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ ဟိနီေက ယင္းႏိုင္ငံေရ ဇာခါမွ စစ္မွန္ေရ ၿငိမ္းခ်မ္းတရပ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႕မဟုတ္” လို႕ စီစဥ္သူမ်ားထဲမွ တာ၀န္ခံတဦးၿဖိဳက္ေတ ကိုဘခင္က ေျပာျပလားပါေရ။ ၁၉၆၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္နိမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီးက ကိုလိုနီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ယာၿဖိဳက္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ခပါေရ။ ေယေကလည္းသို႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတိမွာ အဂုထက္တိုင္ ဖုန္းကြယ္ခံ ကိုလိုနီကၽြန္ စနစ္ေအာက္မွာ က်န္ရွိနီေၾကာင့္ ကိုခိုင္ဘခင္က ဆက္လို႕ေျပာျပပါေရ။

Saturday, December 24, 2011

ဦးႏုနီရာကို လက္ဟိရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ရခိုင္သားတေယာက္ၿဖိဳက္ေတ ကိုေနတိုးက သရုပ္ေဆာင္ဖို႕လတ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးဖို႕ ရုပ္ရွင္ကားမွာ ဦးႏုအခန္းက႑မွာ ေနတိုးကို သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းဖို႕လို႕ သိရပါေရ။ ဦးႏုေရ သူသမၼတလက္ထက္က ရခုိင္ျပည္နယ္တိကို စည္းရံုးေရးဆင္းလာခၿပီးေက ရခိုင္ျပည္မွာ ေသာင္းက်န္နီခေရ မူဂ်ာဟစ္ကုလားတိကို ျမန္မာျပည္သားအၿဖိဳက္သတ္မွတ္ပီးခေရ ပထမဦးဆံုး သမိုင္းတရားခံၿဖိဳက္ပါေရ။ ေအဇာတ္ကားမွာ ယင္းအခန္းက႑တိမွာ ရခို္င္သားတေယာက္ၿဖိဳက္ေတ ကိုေနတိုးက ဇာပံုစံသရုပ္ေဆာင္လားဖို႕လည္း ဆိုေစာ္ကို ေနတိုးကို ခ်ိဳက္ကတ္ေတ ရခိုင္ ရုပ္ရွင္ခ်စ္ ပရိတ္သတ္တိ ေသာေလာ ေသာေလာၿဖိဳက္နီကတ္ပါေရလို႕ သတင္းရဟိပါေရ။

Thursday, December 22, 2011

၂၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံ က်ဆံုးေရနိန္႔ အတြက္ ႀကိဳတင္


ကမၻာ့အလယ္မွာ နာမည္ႀကီးခေရ ကၽႊန္ေတာ္ရို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေရ ကိုယ္ရို႔ ယဥ္ေက်းမႈ စာပီ အႏုပညာ ဗိသုကာတိနန္႔ သီးျခားလြတ္လပ္ေတ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံထူေထာင္လို႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိနန္႔ ရခိုင္မင္းအဆက္ဆက္ ဘီစီ (၆၀၀၀) ေလာက္ကပင္စလို႔ ႏွစ္ေပါင္းအမ်ားႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္လာခဂတ္ေတ သမိုင္းအစိုင္အလာႀကီးေရ လူမ်ိဳး ၁ ခု ျဖစ္ပါေရ။ စစ္မွန္ေရ ဗုဒၶဘာသာကိုေလ့ အယင္ အထက္ထက္ကပင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာဂတ္ၿပီးေက ၀ံသာႏုရကၡိတ တရားတိနန္႔ တိုင္းျပည္မွာ သာယာစည္ပင္ခေရအေၾကာင္းေစာ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတိ ေက်ာက္စာတိ ရႊီဒဂၤါး ေငြဒဂၤါးတိ သမိုင္းရုပ္ၾကြင္းတိေရ ထထင္သွ်သွ်ား ဟိ့နိန္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္မွာ ကၽႊန္ေတာ္ရို႔လြတ္လပ္ေတ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ေရ သကၠရာဇ္ (၁၇၈၄) ခု ရခိုင္ဘုရင္ မဟာသမၼတရာဇာမင္းလက္ထက္မွာ ဗမာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းက စစ္မေၾကျငာပဲ မတရားသိမ္းပိုက္လိုက္လို႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရ ဆံုးရႈံးခရၿပီးေက ရခိုင္ တမ်ိဳးသားလံုး ကၽႊန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခံခရပါေရ။
သိန္းေပါင္းအမ်ားႀကီးဟိ့ေရ ရခိုင္ျပည္သူတိသတ္ျဖတ္ခံခရပါေရ။ အေရွ႔ေန၀န္းသခင္ ဗမာဘုရင္အား သစြာခံပါ၏ လို႔ ပီရြက္ကို လိုင္ဖင္းမွာဆြဲထားေရလူတိမွရာ အသက္ေဘးကလြတ္ခဂတ္ပါေရ။ သူ႔ကၽႊန္မခံခ်င္ေရ ရခိုင္သားတိကေတာ့ ရေရလက္နက္တိကို ကိုင္ၿပီးေက ေတာ္လွန္ခဂတ္ပါေရ။ သိန္ေပါင္းအမ်ားႀကီးဟိ့ေရ ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြါၿပီးေက ေရွာင္နိန္ခဂတ္ရပါေရ။ ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိအတြက္ အထြတ္တျမတ္ျဖစ္ေတ မဟာမုနိဘုရားနန္႔ မဟာက်န္ဘုရား၊ သမိုင္းအမြီအႏွစ္ ရတနာပစၥည္းတိ ရခိုင္ဘုရင္နန္႔ မိဖုရားအေျခြအရံတိကို ဗမာျပည္တို႔ ယူလားခဂတ္ပါေရ။ ရခိုင္ထီးနန္းကို မီးတိုက္ၿပီးေက ၿမီဖို႔ထားခဂတ္ပါေရ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိကိုေလ့ ရာနန္႔ခ်ီလို႔ ဖ်က္ဆီးခဂတ္ၿပီးေက သိကၡာသမတာဓိဟိ့ေရ ဘုန္းႀကီးတိကို အဓမၼလူ၀တ္လဲခိုင္း အက်င့္ပ်က္ေတ ဗမာ ရဟန္းတိကို ေက်ာင္းထိုင္ခိုင္ၿပီးေက သာသနာညိုဳးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ခဂတ္ပါေရ။ ဗမာလက္ေအာက္က်ေရာက္ခရေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ေရ ကိုယ္ရို႔ ရိုးရာဘာသာ သာသနာ စာပီ ယဥ္ေက်းမႈတိအားလံုး ဗမာမႈျပဳခံရေတာင္မကသိ ရခိုင္သမ အပ်ိဳတိကို မုဒိန္းက်င့္ အတင္းအဓမၼသိမ္္ၿပီးေက လူမ်ိဳးေရးသြီးေႏွာဗ်ာလ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ဗမာနယ္ခ်ဲ႔တိလုပ္သမွ်ကို ခံခရဂတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္ေရ ဗမာလက္ေအာက္မွာ (၄၂) ႏွစ္ က်ခရၿပီးေက ခရစ္ႏွစ္ (၁၈၂၆ က ၁၉၄၂) အထိ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တို႔ ၁ ႀကိမ္၊ (၁၉၄၂ က ၁၉၄၅) အထိ ဂ်ပန္လက္ေအာက္တို႔ ၁ ႀကိမ္၊ (၁၉၄၅ က ၁၉၄၈) အထိ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကိုေနာက္ထပ္ ၁ ႀကိမ္ က်ေရာက္ခပါေရ။ ျမန္မာ ၁ ႏိုင္ငံလံုးကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔နန္႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တိ သိမ္းထားေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိေရ အတိတ္က လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတိကို မိေဖ်ာက္ဗ်ာလ္ ဗမာတိအပါအ၀င္ အျခား တိုင္းရင္းသားတိနန္႔ လက္တြဲပနာ အတူတူ သူ႔ကၽႊန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဂတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးထက္ သံုးလေစာလို႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တိကို ေတာ္လွန္ခပါေရ။ ေယေကခါ (၁၉၄၈) အဂၤလိပ္တိဘာ့က တႏိုင္ငံလံုးလြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးေရေနာက္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္ေရ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကိုယ့္လူမ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးတိမရေတာင္မကသိ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒီတိက ဗိုလ္က်စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေစာ္တိကို ခံခရဂတ္ပါေရ။ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း နိန္ပါလတ္ကတ္ေတ ရခိုင္ျပည္ေရ (၁၉၄၈ က ၁၉၆၂ ) အထိ ဦးႏုလက္မွာ ျပည္နယ္တခုရဖို႔အေရးကိုေတာင္ လက္၀ါးျဖန္႔ ေတာင္ခရေရအေျခအေနကိုေတာင္ ေရာက္ခရပါသိေရ။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပ႒ာန္းေရး တန္းတူအခြင့္အေရးရဟိ့ေရအတြက္ တိုင္းရင္းသားတိက ေတာင္းဆိုလာဂတ္ေတအခါမွာ ဗမာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက စစ္ေတပ္အားကိုးနန္႔ အာဏာသိမ္းလို႔ တိုင္းျပည္ကို သနတ္က်ီဆံတိနန္႔ အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခပါေရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဒနိန္႔ထိ ဗိုလ္က်အုပ္ခ်ဳပ္နိန္ဂတ္ေတ ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္ေရ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို အသက္သြင္းၿပီးေက ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ မ်ိဳးႏြယ္စုတိကို ညီညြတ္မႈမရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနန္႔ သြီးခြဲ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရ ျပႆနာတိျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး၊ စစ္တပ္ တပ္ရင္းတိ အမ်ားႀကီးခ်ၿပီေက လယ္ၿမီတိ မတရားသိမ္း၊ ရြာတိကိုမတရား ေျပာင္းခိုင္း၊ လုပ္အားပီးတိ မတရားေခၚ၊ ပိုတာေခၚ၊ အေကာက္အခြန္တိ မတရားေကာက္၊ လူငယ္ေခ်တိကို စစ္တပ္တို႔ အတင္း၀င္ခိုင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နန္႔ ရခိုင္သမတိကို မုဒိန္းက်င့္၊ ရခိုင္သမတိကို အတင္းအဓမၼယူ၊ ကိုယ္၀န္တိနန္႔ ထားပစ္ခ၊ ဗမာမိသားစုတိကို ရခိုင္ျပည္မွာ ေျပာင္းၿပီးေက နိန္ရာခ်ပီးဗ်ာလ္ ရြာတည္လို႔နိန္ခိုင္စီေစာ္တိကို လုပ္ခဂတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ေတာင္ မကသိ ရခိုင္ျပည္က ထြက္ေတ သယံဇာတတိ စီးပြါးေရး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတိကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဗ်ာလ္ သြီးစုပ္အျမတ္ထုတ္ကတ္ပါသိေရ။ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းအမ်ားႀကီး တန္ဖိုးဟိ့ေရ ရခိုင္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ကိုေလ့ တရုတ္ျပည္တို႔ေရာင္းစားဗ်ာလ္ စီးပြါးရွာလို႔ ဟိ့ဂတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားတိမွာ ဆင္းရဲနိန္ဂတ္ရပါေရ။ ပညာေရးမွာေလ့ စာသင္ေက်ာင္း အလံုအေလာက္မဟိ့ေစာ္ရို႔၊ တကၠသိုလ္နန္႔ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးမွာ ရခိုင္တျပည္လံုးမွာမွ တကၠသိုလ္ ၁ ခု ရာ ထားဟိ့ေစာ္၊ သင္ရိုးစာအုပ္တိကို ဗမာစကားနန္႔ သင္ၾကားစီေစာ္တိ တကၠသိုလ္နန္႔ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေစာ္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးတိထက္ ရခိုင္တိအတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေစာ္တိ ဆီးရံု ဆီးပီးခန္းတိအလံုအေလာက္မဟိ့ေစာ္တိ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးနန္႔ အဖက္ဖက္က ခိုက္ေနာက္က်က်န္ခေစာ္တိ ရခိုင္မိ ရခိုင္ဖတိက မြီးေရ ရခိုင္လူငယ္တိကို မွတ္ပံုတင္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးအျဖစ္ထည့္လာေစာ္တိ ရခိုင္အႏုပညာ စာပီတိကိုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖၚထုတ္ခြင့္မရေစာ္တိ ရခိုင္လူငယ္တိ အမ်ားႀကီး ပညာေရးၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ဖို႔မရေစာ္တိ မမာ့တိနိန္႔ အေခ်တိပါမက်န္ ကိုယ့္မြီးရပ္ၿမီကနိန္လို႔ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္လာနိန္ရေစာ္တိကို ၾကည့္ၿပီးေက ရခိုင္အနာဂတ္အတြက္ ရင္လီးစရာျဖစ္နိန္ပါေရ။ ယင္းအတြက္တာနန္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္နိန္႔မွာ က်ေရာက္ဖို႔ (၂၂၇) ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံ က်ဆံုးေရနိန္႔မွာ ကၽႊန္ေတာ္ရို႔ ရခိုင္သူ ရခိုင္းသားတိအနိန္နန္႔ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရဟိ့ေရး ဒီမိုကေရစီနန္႔ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရဟိ့ေရးအတြက္ သမိုင္းပီးအမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို အတူတူ ထမ္းေဆာင္လားဂတ္ဖို႔အတြက္ ရခိုင္သူရခိုင္သားတိကို Love Arakan အဖြဲ႔၀င္တိကိုယ္စား ကၽႊန္ေတာ္က တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေရ။
Love Arakan ခိုင္ေက်ာ္ထူး

ရခိုင္ေတးရီးဆရာ ဦးထြန္းေအာင္သာ သီဆံုး

ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႕ ရခုိင္ဂုဏ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေရ ေတးရီးဆရာ ဦးထြန္းေအာင္သာ ေရ ေအနိ ၂၃.၁၂.၂၀၁၁ ရက္ ေသာက္ၾကာနိမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေတြဆီးရံုႀကီးမွာ လူႀကီးေရာဂါနန္႕ ကြယ္လြန္လားပါေရလို႕ သတင္းရဟိပါေရ။ သူေရ ရခိုင္ရိုးရာ၊ ရခုိင္ယိုင္ေက်းမႈ၊ ရခိုင္နန္႕ ပတ္သတ္ေတ ရိုးရာေခ်တိကို အဓိက ေဖာ္ထုတ္ေတေတးျခင္းတိကို အဓိက ရီးစပ္ပီခေရ ေတးရီဆရာလည္း ၿဖိဳက္ပါေရ။ သူမီြးဖြားပီးခေရထဲသာ ရခိုင္အဆိုေတာ္ ေမာင္ကိုကို၊ ထြန္းထြန္းရို႕၏ ဖခင္လည္း ၿဖိဳက္ပါေရ။ ေအပိုင္ ရခိုင္ေတးရီးဆရာ တေယာက္ ဆံုးပါလားေရအတြက္ ရခိုင္ဂီတေလာကအတြက္ လက္ေမာင္တဖက္ျပဳတ္လားေရပိုင္ခံစားရပါေရလို႕ ရခိုင္ဂီတ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက တေယာက္က ေျပာျပပါေရ။ အသုဘကိစၥကိုေတာ့ သူနန္႕ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုင္ပင္နီကတ္ေတလို႕ သိရပါေရ။

ငါသီခေကယင္

မိုးခါးရီခြက္ ၊ ေသာက္ဖို ့ လက္ရုပ္
လွံခ်က္စူးနစ္ ၊ ရင္ဖြင့္လွစ္၀ံ႔
သစၥာတရား ၊ ဆုပ္ကိုင္ထားခ
မန္အားေလးဟိ ၊ ရင္းစြဲေတာ္လွန္
သံႏၵိ႒န္ေၾကာင္း ၊ ဧကန္မုခ်
လြပ္ေျမာက္ရဖို ့ ထင္ခသည္ ။

ယွည္တိုက္ရဲ၍ ၊ ေအာင္ပြဲရေသာ္
ငါကေပ်ာ္၏ ၊ သီေသာ္မွလည္း
ေကာင္းခ်ီးေထာပနာ ၊ ျပဳခါၾကိမ္ဖန္
တမလြန္ထိ ၊ ဆုပန္မိခ
တံုဏိဘာ၀ီ ၊ ျငိမ္မနီဖူး
ျပည္သူျမဴးခ်ိန္ ျမဴးခ်င္သည္ ။
ငါ့ကိုတြိလ််င္ ၊ ဦးတြင္ညြတ္၍
ေလးျမတ္ရိုသီ ၊ မျပဳလီႏွင့္
ညီစီရဲေဘာ္ ၊ တြဲလက္ေပ်ာ္ရို ့
မွန္းေမွ်ာ္ခရီး ၊ ေရွ့ဆက္ျဗီးလား
မနီးသည့္တိုင္ ၊ ျပိဳပ်က္ယိုင္ဗ်န္
ေဒနိုင္ငံမွာ ၊ မျဖိဳက္သာေတာင္း
သူရဲေကာင္းမ်ား ၊ စိတ္အားမွန္သည္
တရားစစ္မွာ ။ တရာေအာင္ပြဲ ဟိဖို ့ေဒ ။

ယင္းပိုင္ဆိုလီ ၊ ငါသီေကယင္
အု႒္ဂူျပင္ထက္ ၊ လူျမင္ဖက္နား
ထုပါတ္ေက်ာက္စာ ၊ ထုဆစ္ကာျဖင့္
ကမၻာမၾကီ ၊ ဥဒန္းခႊ်ီျဗီး ၊ ဇါနည္ဖြါးရို ့
မွတ္သားရစ္ေအာင္ ၊ နိမိန္ေဆာင္ရန္
တဘာင္ကဗၼည္း ထိုးပီးခပါလီကတ္ဖိ ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ရခိုင္ျပည္လြပ္ေျမာက္ရီးပါတီမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေတာ္လွန္ရီး ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ခိုင္နီလင္း ၏ဆႏၵအတိုင္း ခံစားပနာ ဂုဏ္ျပဳေမာ္ကြန္းကဗ်ာ ပီးပို ့ လိုက္ပါယင့္ ။ ခိုင္နီလင္း ေကာင္းရာ သုဂတိ လားပါစီ ၊

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီမွ ရခုိင့္ေအာင္စည္ FM Radio အသံလြင့္အစီအစုိင္မ်ားကို စတင္အသံလြင့္နီဗ်ာလ္

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)က ရခုိင့္ေအာင္စည္အမည္ရွိ FM Radio အသံလြင့္ အစီအစဥ္တိကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၉) ရက္နိက စတင္အသံလြင့္နီယာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရဟိပါေရ။ ယင္း ရခုိင့္ေအာင္စည္ FM Radio အစီအစိုင္တိကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ နိတိမွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ ခ်က္တီကနီ ၅ ခ်က္တီ ၄၅ မိနစ္အထိ တပတ္ကို (၃) ရက္ ပုံမွန္ အသံလြင့္ၿပီးေက ယင္းအစီအစုိင္တိကို FM 93 မီဂါဟတ္စ္က ဖမ္းယူနားဆင္ႏုိင္ေရလို႕ သိရပါေရ။ ယင္း ရခုိင့္ေအာင္စည္ FM Radio အစီအစုိင္တိနန္႕ပတ္သတ္ၿပီး တာ၀န္ ခံ ခုိင္ထြန္းေအာင္က ရည္ရြယ္ခ်က္တိနန္ ့ပတ္သတ္ၿပီး အဂုပုိင္ရွင္းျပပါေရ။ "က်ေနာ္ရို႔ ရခုိင့္ေအာင္စည္ FM Radio အစီအစိုင္တိလြင့္ရေရ ရည္ရြယ္ခ်က္က နံပါတ္(၁)က ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီနန္႕ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္နန္ ့ဇာတိလုပ္နီေရဆိုေရအေၾကာင္းကို ျပည္သူတိ သိစီလုိပါေ၇။
နံပါတ္ (၂) က ရခုိင္ျပည္သူတိ ေအာက္သားက်ြန္ဘ၀ က်ေရာက္နီေရဆိုေရအတြက္ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းမွာနစ္နီရေရဆုိေရအေၾကာင္းကို ရခုိင္ျပည္သူတိ ကြက္ကြက္ ကင္းကင္း ျမင္စီလိုပါေ၇။
နံပါတ္ (၃) က ရခုိင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္လုိသည့္ မ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္မ်ားကို ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္က အၿမဲတမ္းၾကိဳဆိုနီေရ ဆုိေရ အေၾကာင္းကို သိစီလုိပါေ၇။
ေနာက္ဆုံး နံပါတ္ (၄) အခ်က္ကေတာ့ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး၊စီးပါြးေရး၊လူမွဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စေရ အေထြေထြဗဟုသုတတိ တိုးပြါးစီခ်င္စြာတိက အဓိကျဖစ္ပါ ေရ ‘ လို ့ တာ၀န္ခံခုိင္ထြန္းေအာင္က ေျပာပါေရ။
“ FM Radio အသံလုိင္းစြာ SW လုိင္းနန္ ့မတူပါ။ အသံလိုင္းစြာ ကီလုိမီတာအလုိက္ လားေရအတြက္ က်ေနာ္ရို ့ လြင့္နီေရ ရခုိင့္ေအာင္စည္ အသံလြင့္အစီအစုိင္တိကို ရခုိင္ျပည္ဇာျမိဳ ့နယ္တိက နားေထာင္လို ့ရေရဆုိစြာကိုေတာ့ က်ေနာ္ရို ့စုံစမ္းတုန္းပါ” လို ့ ့တာ၀န္ခံက ဆက္ေျပာလားပါေရ။ အဂုလက္ဟိ ရခုိင့္ေအာင္စည္အသံလြင့္ဌာနက လြင့္နီေရ အစီအစိုင္တိမွာ ရခုိင္သျခင္း မ်ား၊ ေဆာင္းပါး၊ ေၾကာ္ၿငာ၊ ကဗ်ာ မ်ားျဖစ္ျပီးေက ေနာက္ထပ္ အစီအစိုင္တိ အမ်ားၾကီးတိုး လားမည္လုိ ့လည္း သိဟိရပါေရ။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
ရခုိင္ျပည္